SLAKOM Elpo Cuisinex

601127

# 601127

Venus Slakom 140-H47mm - 370ml

€ 2,31
606171

# 606171

Venus Slakom 190-H55mm-650ml

€ 3,80