PAPILLON Elpo Cuisinex

10787

# 10787

Papillon Classics 18/10 - 2mm Tafelvork

€ 1,06
10788

# 10788

Papillon Classics 18/10 - 2mm Tafellepel

€ 1,06
10790

# 10790

Papillon Classics 18/0 - 2mm Tafelmes eco

€ 1,08
10795

# 10795

Papillon Classics 18/10 - 1.5mm Koffielepel

€ 0,74
603965

# 603965

Papillon Mare tafelvork 18/0 2mm per stuk

€ 0,83
603970

# 603970

Papillon Mare tafellepel 18/0 2mm per stuk

€ 0,83
603971

# 603971

Papillon Mare tafelmes 13/0 65gr per stuk

€ 1,38
603972

# 603972

Papillon Mare koffielepel 18/0 1.8mm per stuk

€ 0,56
603973

# 603973

Papillon Terra tafelvork 18/8 2.5mm per stuk

€ 1,25
603974

# 603974

Papillon Terra tafellepel 18/8 2.5mm per stuk

€ 1,25
603975

# 603975

Papillon Terra tafelmes 13/0 75gr per stuk

€ 1,66
603976

# 603976

Papillon Terra koffielepel 18/8 2.2mm per stuk

€ 0,88
603977

# 603977

Papillon Cielo tafelvork 18/8 3mm per stuk

€ 1,66
603978

# 603978

Papillon Cielo tafellepel 18/8 3mm per stuk

€ 1,66
603979

# 603979

Papillon Cielo koffielepel 18/8 2.5mm per stuk

€ 1,04
603980

# 603980

Papillon Cielo tafelmes 13/0 90gr per stuk

€ 1,80
607758

# 607758

Papillon Mare dessertvork 18/0 2mm L190mm per stuk

€ 0,74
607759

# 607759

Papillon Mare dessertlepel 18/0 2mm per stuk

€ 0,74
607760

# 607760

Papillon Mare dessertmes 13/0 65gr per stuk

€ 1,26
607782

# 607782

Papillon Cielo dessertlepel 18/8 3mm per stuk

€ 1,50
608322

# 608322

Papillon Terra dessertlepel 18/10 2.5mm per stuk

€ 1,12

# 609274

Papillon Mare taartvork 18/0 2mm per stuk

€ 0,60
609276

# 609276

Papillon Terra taartvork 18/8 2.5mm per stuk

€ 0,92